Узундукка чейин кесүү

p0

1. 2019-жылы, Аргентина.
Узундугу кесилген, 1500х6мм.